Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 12/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

Wniosek T. G. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] [...] w Ł. w trybie art. 55 § 1 ppsa za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie usunięcia zagrożenia pożarowego spowodowanego samowolą budowlaną

II SO/Łd 17/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek T. G. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] - [...] w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie przeprowadzenia postępowania dowodowego i wydania nakazu rozbiórki budynku mieszkalnego

II SO/Łd 30/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-26

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wybudowania, przebudowy i użytkowania budynku mieszkalnego

II SO/Łd 18/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-25

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w sprawie samowolnego wybudowania przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku handlowego

II SO/Łd 97/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-19

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wybudowania i oddania do użytkowania budynku handlowego