Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 169/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi W. P., H. P., Ł. P. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie odprowadzania wód opadowych oraz zmiany ukształtowania terenu

II SA/Kr 602/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-09

Sprawa ze skargi M. B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania podania organowi właściwemu

II SA/Kr 601/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-09

Sprawa ze skargi M. B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania podania organowi właściwemu

II SA/Po 789/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie wydania zaświadczenia;

II OZ 1288/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wydania zaświadczenia

VII SA/Wa 120/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia