Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 326/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania i wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 78/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót

VII SA/Wa 2315/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi O. Sp. z o.o. spółka komandytowa w W. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Op 463/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1398/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2724/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Kr 1423/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 642/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1600/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 468/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   35