Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 654/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru przestąpienia do budowy

II SA/Gl 1019/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1208/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gl 91/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia budowy

II SA/Gl 140/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 174/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę

II SA/Gl 263/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 421/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 595/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 740/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   4