Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 132/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-23

Skarga L. D. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku handlowego

VII SA/Wa 543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 110/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 109/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 2369/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...]

VII SA/Wa 740/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

II SAB/Gl 30/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-12

skarg A.S., M.S. i S. M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie samowolnie wybudowanego ciepłociągu

II SA/Łd 133/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-23

Skarga L. D. na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nakazania opracowania projektu budowlanego zamiennego

II SA/Kr 138/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Rz 842/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   100