Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 58/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego