Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Op 117/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 213/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi T. C. na czynność materialno-techniczną Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Ke 344/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi M.J. na akt Starosty K. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

II SA/Gl 337/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

Sprawa ze skargi M.P. na czynność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Op 88/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 121/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 97/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Go 223/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

Sprawa ze skargi M.K. na pismo Starosty Powiatu w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu nr [...]

II SA/Go 240/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-09

Sprawa ze skargi S.Ż. na czynność Starosty Powiatu w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

II SA/Go 490/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Starosta Powiatu w przedmiocie : zwrot opłaty za kartę pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100