Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 630/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 195/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

II SAB/Sz 10/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi powszechnej

II SA/Po 285/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

III SA/Wr 16/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w W w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

II SA/Ol 451/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części obejmującej jeden punkt gier

II SA/Po 1240/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] - Delegatura w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w P. nr [...] postanowił: odrzucić skargę

II GSK 677/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

VI SA/Wa 1405/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie wydania opinii w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy
1   Następne >   +2   +5   +10   100