Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

IV SA/Po 20/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 733/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 627/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 176/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2028/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] października 2009 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 860/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1154/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 177/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1396/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. z [...] października 2009 r., nr [...] w przedmiocie zameldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   34