Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 367/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1782/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1689/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

III SA/Kr 713/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 664/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

VIII SAB/Wa 27/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

III SA/Kr 696/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania,

IV SA/Wa 1747/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1781/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 501/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   4