Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

I OSK 3081/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 817/15 odrzucające skargę K.S., A.A. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 364/13

I OSK 3062/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu

I OSK 2913/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy