Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 65/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 3569/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 3568/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 175/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1047/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie doręczenia orzeczenia dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1254/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OSK 1355/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OSK 1395/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OSK 1255/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OZ 339/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg T. S. na decyzje SKO : nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2