Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 501/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 744/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Skarga M. K. na decyzję Ministra Infrastrukturę i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji