Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1866/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1867/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1840/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1902/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1852/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SAB/Wa 88/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi E.B. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 141/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SA/Gd 760/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   29