Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 187/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 142/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 186/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 184/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 685/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 684/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacencjkiej

II SA/Gd 802/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 188/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 185/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 183/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1   Następne >   2