Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 142/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 83/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie

I SA/Wa 3109/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Rz 483/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Wr 430/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 765/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Sz 1218/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości