Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 1964/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1814/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 308/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 307/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 128/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi 'A' na decyzje Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 126/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 61/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

IV SA/Po 928/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1463/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności