Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 1160/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 980/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 269/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi B.K. i J.K. na pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie niepodjęcia działań w zakresie prac zabezpieczających

II OSK 170/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Po 456/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 309/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Gd 530/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 2297/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 174/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-04

Sprawa ze skargi A. K. na zarządzenie Zakładu A. sp. z o.o. z siedzibą w M. w przedmiocie wysokości stawek za transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni ścieków w M. stasowanych w rozliczeniach z kontrahentami, z którymi zostały zawarte umowy na wywóz nieczystości płynnych rozlicznych na podstawie wskazań wodomierza

IV SA/Wa 2322/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   43