Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 1076/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J. w sprawie realizacji inwestycji gminnych

II SA/Go 89/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 712/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

II SA/Kr 151/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Gd 455/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Go 511/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków