Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Sz 199/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 1761/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Kr 1758/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 1136/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

IV SA/Wa 2456/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

VIII SAB/Wa 22/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi B. W. na przewlekłość SKO w R. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Łd 1225/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Bd 112/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty inwestycyjnej

II SA/Kr 163/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   +2   6