Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Bk 77/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty M. w przedmiocie składki

II SA/Łd 653/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie uchylenia uchwał nr 1

II SA/Po 1152/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty P. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego;

II SAB/Sz 30/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania decyzji nakazującej likwidację stawu wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 767/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego P O S T A N A W I A skargę odrzucić

II SA/Bd 1164/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie odszkodowania za straty spowodowane zalaniem działek

IV SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Łd 58/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] [...]

II SA/Lu 916/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Świdnickiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 789/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie zalegalizowania wykonania stawów rybnych
1   Następne >   +2   6