Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SAB/Rz 13/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy H. w przedmiocie nie podjęcia czynności egzekucyjnych zmierzających do odnowienia wodnicy

II SAB/Lu 22/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zaopatrzenia w wodę

III SA/Po 257/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy B. w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej odtworzenia zasypanych rowów odpływowych