Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gl 5/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprawie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom