Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 269/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi B.K. i J.K. na pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie niepodjęcia działań w zakresie prac zabezpieczających

II SA/Kr 319/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 1565/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-22

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Paweł Darmoń Sędziowie: WSA Tadeusz Kiełkowski (spr.) WSA Beata Łomnicka Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. sprawy ze sprzeciwu Starosty Powiatu T. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie nakazania wyremontowania konstrukcji zlokalizowanej na brzegu potoku postan...

II SA/Kr 77/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 76/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 1573/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-17

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w T. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w N. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wody

II SAB/Kr 92/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Zarządu [...] Polskiego Związku Działkowców w przedmiocie braku reakcji na skargę na bezczynność Komisarycznego Zarządu [...] Ogrodu Działkowego [...]

II SA/Kr 1572/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w N. S. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wody

II SAB/Kr 234/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność/przewlekłość Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie odprowadzania wód opadowych i ścieków z terenu inwestycji bez pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 626/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-14

Sprawa ze skargi W. S. i A. S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 390/17 przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
1   Następne >   2