Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SAB/Wr 27/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-30

Sprawa ze skargi L. D. na niewykonanie uchwały w sprawie dopłat za usługi z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu L.

II SA/Ke 251/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-22

skarg J.G., D.K., D.N. i P.R. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 422/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-26

Sprawa ze skargi H. P. na pismo Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II SA/Bd 1021/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

Sprawa ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki wodnej

II SA/Bd 1171/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-23

Sprawa ze skargi Z. C. Z. S.A. w B. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki wodnej

II SAB/Wr 44/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G.

II SA/Wr 338/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-30

Sprawa ze skargi A. P. na interpretację pisma przez Prezydenta Miasta G. [...] w przedmiocie wywozu nieczystości płynnych

II SA/Bd 11/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-13

Skarga A. K. na pismo Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie budowy sygnalizacji świetlnej

VIII SAB/Wa 16/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...]
1   Następne >   3