Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 1228/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Liszki nr VI/100/03 w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Liszki

II SA/Kr 199/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XI.121.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. na terenie wsi Powroźnik