Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 183/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2004 roku

I SA/Bd 585/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2008r.

I SA/Łd 1072/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do złożenia zażalenia

II FSK 3055/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier na automatach za październik 2010r.

I SA/Wr 1750/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-11

Sprawa ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

I SA/Wr 1826/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 128/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S w przedmiocie zaliczenia nadpłaty podatku od towarów i usług za [...] r. na poczet zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za [...] r.

I SA/Gd 381/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego

I SA/Gl 970/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Gl 1403/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100