Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Ol 65/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozszerzenia decyzji z dnia [...]

II SA/Bk 268/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. z [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oraz na zgłoszenie budowlane Burmistrza S. z [...] lutego 2009 r. i niewniesienie przez Starostę Powiatu B. sprzeciwu odnośnie tego zgłoszenia