Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 422/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w P. w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów

III SA/Gd 557/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie

II SAB/Po 61/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie nieprzekazania wniosku do właściwego organu

II SA/Wa 1037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga J. B. na pismo Rektora Wyższej Szkoły [...] w W. w przedmiocie wezwania do zapłaty z tytułu czesnego za studia

III SA/Łd 565/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015

II SA/Rz 804/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-13

Sprawa ze skargi A. K. na czynność [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy podjęcia działań w ramach nadzoru pedagogicznego

III SA/Kr 650/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów

III SA/Kr 649/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

IV SAB/Gl 62/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-29

Sprawa ze skargi R.S. na Komisję Stypendialną Wydziału [...] Politechniki [...] w C. w przedmiocie przewlekłości w zakresie przyznania stypendium socjalnego

IV SA/Wr 450/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola