Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 509/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji szkoły

III SA/Lu 398/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w H.

III SA/Lu 397/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w H.

II SA/Ke 201/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-22

Skarga Z. w K. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji gimnazjum

II SA/Ke 331/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-11

skarg M. N., T. N. oraz J. C. na uchwałę Rady Gminy w R. w przedmiocie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych

I SA/Wa 1170/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie włączenia szkoły do zespołu szkół

II SA/Ke 230/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 1 w ...

II SA/Rz 533/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum