Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Rz 717/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] nr [..] w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w [..]

II SA/Rz 718/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

IV SA/Wr 442/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w przedmiocie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach Kłodzkich oraz zamiaru utworzenia w Ludwikowicach Kłodzkich Filii Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie

II SA/Sz 782/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myśliborzu w przedmiocie zmiany granicy obwodu szkolnego

II SA/Sz 470/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXII/268/04 w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie

IV SA/Gl 1460/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Rz 719/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej