Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 489/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SA/Wa 226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

skarg H. N. i P. N. oraz R. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 2316/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II OSK 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

II OSK 1629/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1221/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1950/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 488/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 116/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
1   Następne >   +2   +5   8