Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

I SA/Wa 724/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ustalenie odszkodowania

I SA/Wa 877/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 449/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi F.C. i J.C. na pismo Wojewody [....] znak: [....]

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SA/Kr 1129/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Kr 1173/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 521/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Ke 54/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

I SA/Wa 1701/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   100