Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SAB/Gl 11/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

II SA/Wa 858/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi K. J. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie waloryzacji emerytury policyjnej

IV SA/Wr 284/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej

II SA/Sz 254/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi D. A. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie świadczenia pieniężnego

II SAB/Wa 84/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wypłaty nagrody rocznej w związku ze zwolnieniem ze służby

II SA/Sz 639/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Sprawa ze skargi I. G. na pismo Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

III SAB/Kr 33/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie przyznania świadczenia socjalnego

II SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o wyłączenie referendarza sądowego

II SAB/Wa 82/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

Skarga M. S. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie pisma

II SA/Wa 418/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi L. C. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   100