Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1713/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2160/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 105/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów

I OZ 272/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OZ 728/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Wa 1061/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

II SAB/Wa 175/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie działania organu

II SA/Wa 2315/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia dopuszczenia się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania

II SAB/Wa 227/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-30

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na skutek wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1826/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   +2   6