Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 483/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 436/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 243/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 244/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 245/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 246/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 368/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy zwrotu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

III SA/Gd 32/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 9 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 461/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania z obrotu produktów, zakazu wprowadzenia ich do obrotu oraz orzeczenia o ich zniszczeniu na koszt strony postępowania

III SA/Gd 363/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na ekshumację szczątków zmarłego
1   Następne >   +2   +5   +10   13