Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Gd 318/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Skarga K. G. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SA/Gd 507/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i nakazu opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne