Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 415/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

II OSK 1424/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. B. na czynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wyjaśnienia treści czynności

II OSK 332/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

II OSK 198/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu G. w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu G. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny ...