Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OSK 1365/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

IV SA/Gl 972/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 389/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-07

Sprawa ze skargi W,B, na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W, w przedmiocie kontrolnego badania inwalidy i zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 496/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi R. M. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

IV SA/Wr 56/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

IV SA/Wr 299/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi B. T. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II OSK 1534/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

III SA/Kr 938/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

SA/Bd 3349/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi S. G. na orzeczenie Dyrektora Wojewódzkiej Komisji Poborowej w B. w przedmiocie skierowania do służby zastępczej

IV SA/Gl 465/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia o zdolności do służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego
1   Następne >   +2   +5   +10   30