Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SAB/Rz 123/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu sołtysa -

II SA/Rz 1128/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie unieważnienia wyborów do Zarządu Osiedla '[...]' w J.

II SA/Rz 768/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie unieważnienia wyborów do rady osiedla

II SA/Rz 1213/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmian w statucie sołectwa

II SA/Rz 1108/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność wójta

II SA/Rz 433/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-24

Skarga, Stowarzyszenia [...], na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [...],

II SA/Rz 437/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie podtrzymania stanowiska rady gminy

II SA/Rz 640/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi T. M. na 'decyzję Rady Gminy [...]' w przedmiocie wyborów na sołtysa

II SA/Rz 430/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta
1   Następne >   3