Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmian do Statutu Miasta G.

III SA/Lu 258/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia z winy pracownika

II SA/Wa 1676/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Gminy [...]

III SA/Lu 472/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XXIX/195/09 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania ustaw

III SA/Lu 470/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XLI/252/10 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania przepisów prawa oświatowego

III SA/Lu 471/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XLI/251/10 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania przepisów oświatowych

II SA/Wa 1971/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-25

Sprawa ze skargi E. S. na działania Rady Gminy [...]

II SA/Ke 706/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Zagnańsku w przedmiocie stałych obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

II SA/Ke 705/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Zagnańsku w przedmiocie okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

III SA/Lu 469/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XXXVI/225/10 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania ustawy Karta Nauczyciela
1   Następne >   2