Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SAB/Wa 60/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

II OSK 2554/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1304/12 odrzucające skargę S. P. na uchwałę Rady Gminy Obryte , nr XIX/116/2012 stwierdzającą wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 262/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy [...]

III SA/Kr 1696/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie zebrania wiejskiego wsi P

II SA/Wa 2712/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi J. O. na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...] w przedmiocie naruszenia prawa

II SA/Wa 2650/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie działalności Wójta Gminy [...]

II OSK 721/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 1135/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Łd 949/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomsko w przedmiocie podziału Gminy Radomsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
1   Następne >   2