Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta

III SA/Kr 855/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy

III SA/Kr 212/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania