Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 706/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego T.C.

III SA/Lu 725/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 155/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Łęczna w przedmiocie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

III SA/Lu 1011/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ł. w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III SA/Lu 725/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 724/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 704/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 230/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. P. w przedmiocie skargi na działalność Prezydenta Miasta B. P.

II SA/Lu 756/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy K.

III SA/Lu 137/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawach dotyczących mieszkańców L.