Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

VIII SA/Wa 212/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Z.

II SA/Wa 468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1066/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. nr [...] w przedmiocie wezwania do zmiany uchwały Rady Miasta P. nr [...]

IV SA/Gl 854/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie radnych

IV SA/Gl 597/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie jednostek pomocniczych

III SA/Gd 5/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych oraz diet członków komisji spoza Rady

IV SA/Gl 235/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie radnych

II OSK 1995/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Pruszcz Gdański w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną

III SAB/Wr 11/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej D. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej D.

II SA/Rz 350/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi M. G. na oświadczenie Rady Miasta [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3