Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SAB/Gl 38/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie radnych

III SA/Wr 874/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi Powiatu O. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu O.

II OSK 1177/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Wołowskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wołowskiego do spółki do nazwą [...] Spółka Akcyjna

III SA/Łd 93/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-25

Sprawa ze skargi K. S. na zarządzenie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poddębicach postanowił : odrzucić skargę.

III SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu W. do spółki pod nazwą 'A' Spółka Akcyjna

III SA/Wr 280/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności ust. 3 w rozdziale IV załącznika do uchwały Rady Miejskiej w L. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdzia

II SA/Sz 399/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi J. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 202/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-21

Sprawa ze skargi W. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta Gminy [...]

VIII SAB/Wa 11/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia nadzorczego odrzuca skargę.

III SA/Wr 631/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi J. K. na Zarząd Powiatu O.,
1   Następne >   2