Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SAB/Rz 123/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu sołtysa -

II SA/Rz 1213/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmian w statucie sołectwa

II SA/Rz 1108/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność wójta

II SA/Rz 433/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-24

Skarga, Stowarzyszenia [...], na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [...],

II SA/Rz 437/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie podtrzymania stanowiska rady gminy

II SA/Rz 430/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 431/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie podtrzymania stanowiska Rady Gminy

II SA/Rz 434/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-04

Skarga, Stowarzyszenia [...], na uchwałę Rady Gminy [...], w przedmiocie podtrzymania stanowiska Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [...],

II SA/Rz 446/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta
1   Następne >   2