Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie : odmowy wstrzymania wykonania orzeczenia

I SA/Wa 2812/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1822/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1099/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego