Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 461/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego

III SA/Lu 595/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

III SA/Wr 725/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania za nieprawidłowe zgłoszenia celnego

III SA/Wr 726/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania za nieprawidłowe zgłoszenia celnego

III SA/Wr 724/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania za nieprawidłowe zgłoszenia celnego

III SA/Lu 467/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego

III SA/Lu 470/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego

III SA/Lu 151/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 223/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości cła, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 629/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego
1   Następne >   +2   +5   +10   17