Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bd 841/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru

I SA/Sz 8/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi M. M. przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

I SA/Bd 836/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru

I SA/Bd 838/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru

I SA/Bd 837/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru

I SA/Bd 34/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Bd 840/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru